Titanium sulfide TiS2 powder

Model No. : TiS2
Brand Name : TYR

US $ 1800

Cesium Tungstate (Cs2WO4) Powder,Purity: 99.9%, CAS 13587-19-4

Model No. : Cs2WO4
Brand Name : TYR

US $ 400

Gallium oxide (Ga2O3) Beta and Alfa type white powder CAS 12024-21-4

Model No. : Ga2O3
Brand Name : TYR

US $ 500

Rubidium Chloride (RbCl) powder CAS ID 7791-11-9

Model No. : RbCl
Brand Name : TYR

US $ 1300

Rubidium carbonate Rb2CO3 CAS 584-09-8

Model No. : Rb2CO3
Brand Name : TYR

US $ 1500

Niobium nitride (NbN) ceramic sputtering target

Brand Name : TYR
Country of Origin : China

US $ 200

Dysprosium nitride (DyN) powder

Brand Name : TYR
Country of Origin : China

US $ 1000

Gallium, Ga metal

Brand Name : TYR
Country of Origin : China

US $ 700